Partners

Bo Steiner

Möjliga uppdrag kan vara:

  • Strategiska utvecklingsprocesser
  • Tillväxtanalyser
  • Styrelseuppdrag/förmedling av styrelsepersoner
  • Finansmäkleri (riskkapital/riskvillig finansiering)
Partners

Hans Aulin

Möjliga uppdrag kan vara:

  • Ledaransvar och förändringsarbete
  • Personalansvar
  • Business control/ ekonomistyrning
  • Förvärv och avyttringar
  • Projektledning