Tjänster

Detta kan vi göra för ditt företag
Driva bolag
Rekrytera styrelseledamöter
Förvärv, avyttringar och företagsvärderingar
Aktivt minoritetsägande
Turn-arounds
Interim management
Kapitalanskaffning
Styrelsearbete
Tillväxtanalyser

Om oss
Vi är erfarna företagare och rådgivare med en mycket bred kompetens inom många områden såsom tillväxtanalyser, ledarskapsanalyser, strategianalyser, utbildningar inom många områden.

Vi jobbar även med operativa insatser i företag såsom mentorer, styrelsearbete eller som chefer att hyra under kortare eller längre tid.

Se närmare beskrivning i respektive individs personliga presentation under fliken partners.

Hjälp med styrelse
Varför bör de flesta små familjeföretag ha en aktiv styrelse?
Är du intresserad och vill ha kontakt med en lämplig ledamot eller ordförande?
Är Du intresserad, skicka ett mail till oss eller ring, så kan vi beskriva närmare hur vi går till väga.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om tillväxtens villkor!