Bo Steiner

Ålder: 73 år

Erfarenhet:
Skolor: Fil. kand. med företagsekonomisk inriktning
Arbeten: Askenkoncernen ca 10 år som säljare/exportchef
Mölnlyckekoncernen i ca 10 år som int. produktchef
Fabrikör i egen plastfabrik mm.
ALMI Företagspartner Väst AB, 10 år som affärsutvecklingskonsult och finansutredare.
Startat och drivit Tillväxtkonsult

Referenser:
Jag har för närvarande några styrelseuppdrag kvar och i de flesta är jag ordförande.

Har genomfört större strategianalyser på ett 20-tal bolag av olika storleksordning under de senaste åren. Har också genomfört ett 80-tal omfattande tillväxtanalyser under de 15 senaste åren i ett stort antal branscher och olikartade strategiska lägen.

Möjliga uppdrag kan vara:
Strategiska utvecklingsprocesser
Tillväxtanalyser med hjälp av Tillväxtljuset
Styrelseuppdrag/förmedling av externa ledamöter
Finansmäkleri (bankkontakter/riskkapital/försäljning av bolag)